Nieruchomości to stały element codziennego życia.

Wycena będzie potrzebna w przypadku gdy:

  • bierzesz kredyt lub refinansujesz kredyt już zaciągnięty – jestem certyfikowanych Rzeczoznawcą Majątkowych znajdującym się na liście Związku Banku Polskich, wykonuję operaty dla: PKO BP, Alior Bank, BGŻ, Deutche Bank, BOS i wielu innych, mam doświadczenie w pracy w bankowości;

  • sprzedajesz nieruchomość – określenie realnej kwoty,

  • kupujesz nieruchomość – sprawdzenie ceny i uproszczenie otrzymania kredytu;

  • dzielisz majątek, dziedziczysz z kimś nieruchomość;

  • przygotowujesz się do sprawy sądowej związanej z podziałem majątku, zasiedzeniem nieruchomości, odszkodowaniem związanych z infrastrukturą techniczną;

  • przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza;

  • planujesz założyć lub rozwijać działalność gospodarczą (zakup siedziby, aktywów);

  • prowadzisz firmę (amortyzacja, aport, cele księgowe);

  • rozliczasz się z Urzędem Skarbowym;

  • pragniesz oszacować swój majątek.