Katarzyna Janisz – rzeczoznawca majątkowy

Jestem absolwentką Międzywydziałowych Studiów Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego uzyskałam w 2010 roku – mój numer uprawnień zawodowych to 5056. W roku 2013 dołączyłam do grona Biegłych Sądowych Rzeczoznawców Majątkowych co usytuowało mnie na pozycji eksperta w dziedzinie wyceny nieruchomości. Wyceną nieruchomości zajmuję się od ponad 10