Katarzyna Janisz – rzeczoznawca majątkowy

Jestem absolwentką Międzywydziałowych Studiów Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego uzyskałam w 2010 roku – mój numer uprawnień zawodowych to 5056.

W roku 2013 dołączyłam do grona Biegłych Sądowych Rzeczoznawców Majątkowych co usytuowało mnie na pozycji eksperta w dziedzinie wyceny nieruchomości.

Wyceną nieruchomości zajmuję się od ponad 10 lat. Posiadam doświadczenie na rynku nieruchomości mieszkalnych (wycena mieszkań, domów, działek) oraz komercyjnych (wycena m.in. magazynów, hali produkcyjnych, biur, lokali usługowych).

Poznałam rynek nieruchomości z wielu stron: pracując w Banku, wyceniając nieruchomości na cele związane w windykacją, dla Sądów Powszechnych pełniąc funkcję Biegłego Sądowego oraz od kilku lat pracując na własny rachunek. Zebrane przez te lata doświadczenie pozwala mi na szybkie i precyzyjne przygotowanie operatu szacunkowego. Przez cały czas podnoszę swoje kwalifikacje podejmując nowe wyzwania i odbywając szkolenia w zakresie tematyki wyceny nieruchomości.

Do każdego przypadku podchodzę indywidualnie. Zespół współpracowników pozwala na realizację dużych zleceń w szybkim czasie.

Wycena to nie tylko zawód, to również moja pasja…

ij blogowanie!